Η κυβέρνηση των μνημονίων παραδίδει τα προσωπικά δεδομένα του TAXISnet στις τράπεζες!