Η λανθασμένη αντίληψη του έλληνα ότι η χώρα του δεν παράγει τίποτα