Η μυστική ανεξάρτητη Πόλη στην καρδιά του...Λονδίνου όπου ακόμη και οι βασιλείς χρειάζονται άδεια για να μπουν