Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ
  • ΘΟΥΛΗ, Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ

    Πατρίδα της Νορβηγικής Μυθολογίας είναι η παράξενη, μαγευτική και απομακρυσμένη χώρα της Θούλης, που αρχι ...

    Πατρίδα της Νορβηγικής Μυθολογίας είναι η παράξενη, μαγευτική και απομακρυσμένη χώρα της Θούλης, που αρχικά ονομαζόταν Έσχατη Θούλη, σε μια προσπάθεια να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι επρόκειτο για το πλ ...

    Read more