Η Πηγή Σερρών επέστρεψε στη δραχμή. Σοκ στην Αθήνα!