Η "πτωχευμένη" Αργεντινή έστειλε στο διάστημα τον πρώτο της δορυφόρο σχεδιασμένο αποκλειστικά στη χώρα