Η χειρότερη προσπάθεια κατεδάφισης με εκρηκτικά [Βίντεο]