Η Space Χ τα κατάφερε μετά από 4 αποτυχημένες προσπάθειες [Βίντεο]