«Θα πολεμούσες για την χώρα σου»: Παγκόσμια έρευνα - Υψηλά ποσοστά για την Ελλάδα αλλά για την Τουρκία περισσότερο