Κάθε επιπλέον κιλό αλλάζει τα αποτελέσματα στις εξετάσεις αίματος