Κάτι ήξερε ο Κολοκοτρώνης. Γιατί έσφαξε 5000 Εβραίους στην Τριπολιτσά;