Κέτερινγκ για τους λαθρομετανάστες και ξηρά τροφή για τους Έλληνες απόρους