Και όμως!!!!!!Η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου ήταν στη Σαχάρα