Και όμως αυτή η καλλονή ήταν κάποτε άνδρας [εικόνες]