Κι όμως υπήρξε φυσική καταστροφή με 4.000.000 νεκρούς!