ΚΟΡΥΦΑΙΟ: Ο πατέρας πηγαίνει στο σχολείο να ρωτήσει…