κουρεύει με το τσεκούρι και μάλιστα τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά (video)