Κυπριακό: Αυτή ήταν η πρόταση Αναστασιάδη για ασφάλεια και εγγυήσεις