Κόλπο! Με αυτόν τον τρόπο οι πατάτες σας δεν θα είναι καρκινογόνες