Μάνος Δανέζης: Μετασχηματίζοντας τον Κενό Χώρο σε Ύλη και Ενέργεια