Μέγας Αλέξανδρος: Πώς ήταν η όψη του και η σωματική του διάπλαση