Μεγάλη ιστορική ανακάλυψη- Βρέθηκε ο θρόνος του Αγαμέμνονα