Μερικές πολύ μυστήριες συμπτώσεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν..