Μεταθέτουν τους επικεφαλής των δύο στρατιωτικών που συνελήφθησαν