Μια προφητεία από την αρχαία Αίγυπτο για τα «καλά» της πολυπολιτισμικότητας