Μολόχα "παύει τας ωδίνας" έλεγε ο Ιπποκράτης και οι αρχαίοι...