Μυστηριώδης μπαταρία δουλεύει 176 χρόνια και κανείς δεν ξέρει πώς!