Νυχτερίδες ναπάλμ: Ένα Αμερικανικό πειραματικό βιολογικό όπλο!