Ξέρετε τι θα πάθετε αν πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια;