Οι δέκα πιο έξυπνες απαντήσεις στην Ιστορία - Πρώτη στη λίστα μια ελληνική [εικόνες]