Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης μπορεί να αναστραφούν σε μόλις 100 χρόνια