Οι σημαντικότερες περιπτώσεις καταστροφής και λεηλασίας του Ιερού Βράχου της Αθήνας