Οι συνέπειες του αλκοόλ στην καρδιά σχετίζονται με το εισόδημα