Οι Φιλισταίοι μάς ήταν ανέκαθεν γνωστοί από τη Βίβλο