Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ