ο επινοητής… κι έγινες η σκιά της ίδιας σου της δημιουργίας!