Ο μύθος με το στυλό της NASA
  • Ο μύθος με το στυλό της NASA

    Ένα ανυπόστατο δημοσίευμα που το θυμάμαι να κυκλοφορεί σαν ανέκδοτο από το σχολείο ακόμη, επανακυκλοφορεί ...

    Ένα ανυπόστατο δημοσίευμα που το θυμάμαι να κυκλοφορεί σαν ανέκδοτο από το σχολείο ακόμη, επανακυκλοφορεί (σαν τους δίσκους…) . ...

    Read more