Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος κινείται για ελληνική υπηκοότητα