Παλλάδιον: Το ξύλινο άγαλμα που έπεσε από τον ουρανό και προστάτευε την Τροία