Παράξενα ιστορικά γεγονότα που δεν διδάσκονται στο σχολείο