παριστάνοντας τη μητέρα του! Ενέπνευσε τα σενάρια: «ψυχώ» και «σιωπή των αμνών»