Πετάς τις φλούδες από τις πατάτες; Μετά από αυτό θα τις κρατάς!