Πλειστηριασμοί: Κατασχέσεις ακινήτων για απλήρωτα δημοτικά τέλη και κλήσεις