Ποιο θαυματουργό βότανο σκοτώνει τα μικρόβια σε λιγότερο από μια ώρα;