ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ: Αποσύρθηκε αρχαία μαρμάρινη κεφαλή του Ερμή από δημοπρασία των Bonhams