Πού βρίσκονται σήμερα οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008;