Προετοιμασίες για τον 3ο Ναό Του Σολωμόντα.Θα οριστεί Αρχιερέας.Περιμένουν σύντομα τον Μεσσία των Εβραίων….