Προσοχή: Μην το αγνοήσετε - Πως να καταλάβετε το έμφραγμα ένα μήνα πριν!!