Πως απάντησε ο Χριστός στην Τρόικα και το μνημόνιο της εποχής του;