Πως διέγραψε το χρέος της Ελλάδας ο Μεταξάς; Χωρὶς ἄλλα λόγια